Kwadrans Akademicki

 

 

 

Audycja poświęcona działalności Akademii, w której poruszane są zagadnienia związane z życiem akademickim, rozmowy z wykładowcami, studentami i osobami związanymi z uczelnią.

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-03-18 O studiach na kierunku PRAWO w Akademii Zamojskiej opowie mec. dr Ryszard Pankiewicz, Prorektor ds. kształcenia, kierownik Zakładu Prawa AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2023-03-11 Zapraszamy do wysłuchania audycji, którego gościem będzie Marta Gierek, kierownik Zakładu Położnictwa AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2023-03-04 O studiach na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Zamojskiej opowie dr n. med. Beata Biernacka, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2023-02-25 O kierunku studiów jakim jest pedagogika opowie dr Agata Waszek dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ oraz kierownik Zakładu Pedagogiki AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2023-02-18 Gościem audycji będzie dr hab. inż. Rafał Longwic, dyrektor Instytutu Techniczno-Informatycznego AZ, kierownik Zakładu Logistyki AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2023-02-11 Jak wygląda kształcenie księgowych i specjalistów od finansów opowie Państwu dr Maria Kierepka Dyrektor Instytutu Społeczno-Ekonomicznego AZ i kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2023-02-04 Z dr. Stanisławem Tryką kierownikiem Zakładu Mechaniki i budowy maszyn AZ o tym jak wygląda kształcenie inżynierów na kierunku Mechanika i budowa maszyn.

loadingŁaduję odtwarzacz...


 2023-28-01 O studiach na kierunku informatyka w Akademii Zamojskiej opowie dr hab. inż. Krzysztof Pancerz Prorektor ds. nauki i rozwoju, Kierownik Zakładu Informatyki AZ .

loadingŁaduję odtwarzacz...


2023-21-01 O studiach na kierunku filologia angielska w Akademii Zamojskiej opowie dr Wojciech Kozak, Kierownik Zakładu Anglistyki AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2023-14-01 O studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii Zamojskiej opowie dr Łukasz Potocki, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2023-01-07 O finansach studenckich opowie Paweł Chrzan, który w AZ zajmuje się pomocą materialną dla studentów.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-12-17 O podsumowaniu 2022 roku opowie JM Rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz Wiktoria Puzio, przewodnicząca Rada Samorządu Studenckiego Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-12-10 O sukcesach sportowych opowiedzą Jakub Folwarski, Konrad Kulpa, Łukasz Jarocki, studenci kierunku turystyki i rekreacji AZ, Akademiccy Mistrzowie Europy w tenisie stołowym.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-12-03 O działalności SKN Pro Patria opowie dr hab. Bogusław Kopka, prof. AZ, opiekun koła oraz Aleksandra Harasiuk, studentka kierunku pielęgniarstwo i członkini SKN Pro Patria.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-11-26 O pracy i stażach w instytucjach Unii Europejskiej opowie Julita Litkowiec, studentka filologii angielskiej w AZ i uczelniany ambasador Karier UE.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-11-19 O wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ opowie dr Łukasz Potocki, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego AZ, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz Magdalena Pałęga z uczelnianego biura Erasmus+.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-11-12 Rozmowa z ppłk. rez. mgr. inż. Andrzejem Podhorodeckim z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego AZ i koordynatorem Towarzystwa Strzeleckiego AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-11-05 O planach Rady Samorządu Studenckiego AZ, przyszłych wyborach oraz działalności w RSS AZ. Rozmowa z Wiktorią Puzio, przewodnicząca RSS AZ i Karoliną Grodzką, wiceprzewodnicząca RSS AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-10-29 Rozmowa z dr Krzysztofem Okapą, Prezesem Kluczu Uczelnianego AZS AZ, Kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego AZ i Kierownikiem Zakładu Turystyki i Rekreacji AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-10-22 Rozmowa z rektorem Akademii Zamojskiej dr hab. Pawłem Skrzydlewskim, prof. AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-10-15 Rozmowa z dr Eweliną Polańską Dyrektorem wydawnictwa Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-10-08 Rozmowa z dr inż. Agatą Waszek Dyrektorem Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ i Kierownikiem Zakładu Pedagogiki AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-10-01 Rozmowa z Danutą Błahutą z Akademickiego Centrum Edukacji AZ o studiach podyplomowych oferowanych przez uczelnię.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-09-24 Rozmowa z dr. hab. inż. Krzysztofem Pancerzem, prorektorem AZ ds. nauki i rozwoju.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-09-17 Rozmowa z dr. Ryszardem Pankiewiczem, prorektorem ds. kształcenia Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-09-10

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-09-03

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-08-27  Rozmowa z mgr. inż. Pawłem Chrzanem z Biura Karier i Praktyk Studenckich Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-08-20  Rozmowa z dr Eweliną Polańską, dyrektorką Wydawnictwa Akademii Zamojskiej w wykładowcą Zakładu Turystyki i Rekreacji AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-07-30 O nowościach w ofercie studiów w Akademii Zamojskiej, czyli studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku finanse i rachunkowość, jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo oraz studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku pedagogika opowiadają: dr hab. Mieczysław Kowerski, dr Ryszard Pankiewicz, mgr Monika Cieślak.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-07-23 O sukcesie, jakim było zdobycie złotego medalu Europejskich Igrzysk Akademickich 2022, medalach Akademickich Mistrzostw Polski i sportowych planach na przyszłość mówi trener studentów Akademii Zamojskiej Piotr Kostrubiec, wykładowca na kierunku turystyka i rekreacja w AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-07-16 Rozmowa z dr. Łukaszem Potockim, Kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, koordynatorem Programu Erasmus+.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-07-09 Rozmowa z dr. hab. Pawłem Skrzydlewski, prof. AZ, Rektorem Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-07-02 Rozmowa z dr. hab. Mieczysławem Kowerskim z zakładu Finansów i Rachunkowości AZ, dr. Ryszardem Pankiewiczem z Zakładu Finansów i Rachunkowości oraz dr Eweliną Polańską z Zakładu Turystyki i Rekreacji AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-06-25 Rozmowa z dr inż. Agatą Waszek Dyrektorem Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ i Kierownikiem Zakładu Pedagogiki AZ oraz dr n. med. Beatą Biernacką, Kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-06-18 Rozmowa z mgr Tamarą Woińską z Zakładu Anglistyki AZ, opiekunką Koła Naukowego Anglistów AZ oraz Julitą Litkowiec, studentką filologii angielskiej, przewodniczącą Koła Naukowego Anglistów AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-06-11 Rozmowa z dr. Łukaszem Potockim kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego AZ, opiekunem Studenckiego Koła Stosunków Międzynarodowych oraz Judytą Ciemniewską i Wiktorią Hajdamaszek, studentkami bezpieczeństwa narodowego AZ oraz członkiniami Koła Młodego Stratega i Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-06-04 Rozmowa z dr inż. Agatą Waszek dyrektorem Instytutu Humanistyczno-Medycznego, kierownikiem Zakładu Pedagogiki AZ oraz Angeliką Borek i Darią Zarębską ze Studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


 

2022-05-28 Rozmowa z dr. hab. Rafałem Longwicem, Dyrektorem Instytutu Techniczno-Informatycznym, Kierownikiem Zakładu Logistyki, Opiekunem Koła Studentów Logistyki, wykładowcą AZ; Michałem Wojewódzkim, przewodniczącym Koła Naukowego Studentów Logistyki oraz mjr. rew. mgr. inż. Ryszardem Klimaszewskim, wykładowcą Zakładem Bezpieczeństwa Narodowego AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-05-21 Rozmowa z dr Marią Kwiką, wykładowcą Zakładu Pielęgniarstwa i opiekunem Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa AZ oraz Klaudią Luchowską, studentką kierunku pielęgniarstwo i przewodniczącą Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-05-14 Rozmowa z dr Elżbietą Dziurą, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości, wykładowcą Zakładu Finansów i Rachunkowości.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-05-07 Rozmowa z dr. hab. Andrzejem Burdą, Prorektorem ds. kształcenia Akademii Zamojskiej oraz Wiktorią Puzio, Przewodniczącą Rady Samorządu Studenckiego Akademii Zamojskiej, studentka kierunku logistyka i Przemysławem Sałachem, członkiem Rady samorządu Studenckiego Akademii Zamojskiej, studentem mechaniki i budowy maszyn.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-04-30 Rozmowa z dr Eweliną Polańską, Dyrektorem Wydawnictwa Akademii Zamojskiej i wykładowcą Zakładu Turystyki i Rekreacji Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-04-23 Rozmowa z dr. hab. Bogusławem Kopką z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej i Anną Majdan, studentką kierunku bezpieczeństwo narodowe.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-04-16 Rozmowa z Klaudią Luterek, studentką bezpieczeństwa narodowego w AZ, reprezentantką Uczelni w podnoszeniu ciężarów oraz Kacprem Magielnickim, studentem bezpieczeństwa narodowego w AZ, reprezentantem Uczelni w podnoszeniu ciężarów.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-04-09 Rozmowa z mgr inż. Danutą Błahutą z Akademickiego Centrum Edukacji Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...

2022-04-02 Rozmowa z Wiktorią Puzio, Przewodniczącą Rady Samorządu Studenckiego Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-03-26 Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Burdą Prorektorem ds. kształcenia Akademii Zamojskiej

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-03-19 Rozmowa z Ewą Więckowską, psychologiem z Punktu Pomocy Psychologicznej Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-03-12 Rozmowa z dr hab. Pawłem Skrzydlewski, prof. AZ, Rektorem Akademii Zamojskiej

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-03-05 Rozmowa z Piotrem Kostrubcem z Zakładu Turystyki i Rekreacji, Trenerem reprezentacji AZ w tenisie stołowym, Prezesem AUKS Trefl Zamość; Wiktorią Puzio studentką logistyki a AZ, reprezentantką AZ w tenisie stołowym, zawodniczką drużyny Ekstraklasy tenisa stołowego i Arkadiuszem Żukiem studentem turystyki i rekreacji w AZ, reprezentantem AZ w tenisie stołowym, zawodnikiem drużyny Superligi tenisa stołowego.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-02-26 Rozmowa z dr Elżbietą Dziurą, wykładowcą Zakładu Finansów i Rachunkowości

.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-02-19 Rozmowa z mgr Tamarą Woińską wykładowcą Zakładu Anglistyki Akademii Zamojskiej i opiekun Koła Naukowego Anglistów.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-02-12 Rozmowa z drem Krzysztofem Okapą Prezesem Klubu Uczelnianego AZS AZ, Kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego AZ i Kierownikiem Zakładu Turystyki i Rekreacji AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-02-05 Rozmowa z dr hab. n. med. Andrzejem Kleinrokiem z Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-01-29 Rozmowa z dr. hab. inż. Rafałem Longwicem Dyrektorem Instytutu Techniczno-Informatycznego, Kierownikiem Zakładu Logistyki Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-01-22 Rozmowa z dr. Stanisławem Tryką Kierownikiem Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-01-15 Rozmowa z dr hab. inż. Krzysztofem Pancerzem Prorektorem ds. nauki i rozwoju i Kierownikiem Zakładu Informatyki Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-01-08 Rozmowa z dr Krzysztofem Okapą Kierownikiem Zakładu Turystyki i Rekreacji Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-18 Rozmowa z Pawłem Chrzanem z Biura Karier i Praktyk Studenckich Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-11 Rozmowa z dr inż. Agatą Waszek Dyrektorem Instytutu Humanistyczno-Medycznego i Kierownikiem Zakładu Pedagogiki AZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-04 Rozmowa z dr. hab. inż. Krzysztofem Pancerzem Prorektorem ds. nauki i rozwoju Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-11-27 Rozmowa z dr Wojciechem Kozakiem Kierownikiem Zakładu Anglistyki Akademia Zamojska

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-11-20 Rozmowa z dr Łukaszem Potockim, Kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-11-13 Rozmowa z Barbarą Urbańską z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-11-06 Rozmowa z Jerzym Kornilukiem, kanclerzem Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-10-30 Rozmowa z dr hab. Pawłem Skrzydlewski, prof. AZ, Rektorem Akademii Zamojskiej

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2021-10-23 Rozmowa z dr n. med. Beatą Biernacką Kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Akademia Zamojska

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-10-16
Rozmowa z mgr inż. Danutą Błahutą z Akademickiego Centrum Edukacji Akademii Zamojskiej.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-10-09 Rozmowa z dr Andrzejem Burdą Prorektorem ds. kształcenia Akademii Zamojskiej

loadingŁaduję odtwarzacz...2021-07-10 Rozmowa z dr. hab. Andrzejem Samborskim, Rektorem Uczelni Państwowej w Zamościu

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-06-12 Rozmowa z Jerzym Kornilukiem, kanclerzem Uczelni Państwowej w Zamościu i dr n. med. Magdaleną Bielacz, kierownikiem Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych UPZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-05-08 Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Burdą, Prorektorem Uczelni Państwowej w Zamościu i mgr Barbarą Urbańską z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UPZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-04-10 Rozmowa z dr. hab. Mieczysławem Kowerskim, wykładowcą na kierunku finanse i rachunkowość w Uczelni Państwowej w Zamościu i Jolantą Jasińską z Rady Samorządu Studenckiego UPZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-03-13 Rozmowa z dr n. med. Beatą Biernacką, kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Uczelni Państwowej w Zamościu i dr. Łukaszem Potockim, kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Uczelni Państwowej w Zamościu.
 
loadingŁaduję odtwarzacz...

2021-02-13 Rozmowa z dr. hab. inż. Krzysztofem Pancerzem dyrektorem Instytutu Techniczno-Informatycznego Uczelni Państwowej w Zamościu i kierownikiem Zakładu Informatyki UPZ, dr. hab. inż. Rafałem Longwicem kierownikiem Zakładu Logistyki UPZ oraz dr. Stanisławem Tryką kierownikiem Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn UPZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-01-09 Rozmowa z dr inż. Agatą Waszek dyrektorem Instytutu Humanistyczno-Medycznego i kierownikiem Zakładu Pedagogiki Uczelni Państwowej w Zamościu oraz dr. Wojciechem Kozakiem, kierownikiem Zakładu Anglistyki UPZ. 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-12-12 Rozmowa z kierownikiem Zakładu Turystyki i Rekreacji UPZ dr. Krzysztofem Okapą i mgr. Piotrem Kostrubcem, trenerem drużyny tenisa stołowego Uczelnia Państwowa Zamość, wykładowcą na kierunku turystyka i rekreacja w UPZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-11-14 Rozmowa z Danutą Błahutą z Akademickiego Centrum Edukacji UPZ. 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-10-10 Rozmowa z dr. hab. Andrzejem Samborskim, rektorem Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-09-12 Rozmowa z prorektorem Uczelni Państwowej w Zamościu dr. inż. Andrzejem Burdą oraz kanclerzem UPZ Jerzym Kornilukiem.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-08-29 Rozmowa z rektorem Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr hab. Andrzejem Samborskim. 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-07-18 Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Burdą, wykładowcą na kierunku informatyka w Uczelni Państwowej w Zamościu.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-07-11 Rozmowa z dr. hab. inż. Rafałem Longwicem, dyrektorem Instytutu Przyrodniczo-Technicznego UPZ.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-07-04 Rozmowa z kanclerzem Uczelni Państwowej w Zamościu, Jerzym Kornilukiem.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-06-27 Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Henrykiem Chałupczakiem, dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych UPZ, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i członkiem Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-06-13 Rozmowa z dr. hab. Andrzejem Samborskim, rektorem Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-03-14  Rozmowa z kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa UPZ dr n. med. Magdaleną Bielacz, dyrektorem Instytutu Turystyki i Rekreacji UPZ dr. Marcinem Bochenkiem oraz studentką kierunku turystyka i rekreacja Oliwią Schab.

      
loadingŁaduję odtwarzacz...

2020-02-08 Rozmowa z dr inż. Marią Kierepką, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych UPZ oraz dr inż. Agatą Waszek, kierownikiem Zakładu Pedagogiki UPZ.

      
loadingŁaduję odtwarzacz...

2020-01-11 Rozmowa z dr Moniką Rajtak, dyrektor Instytutu Humanistycznego UPZ oraz dr n. med. Beatą Biernacką, kierownikiem Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-12-15  Rozmowa z rektorem Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr. hab. Andrzejem Samborskim.

loadingŁaduję odtwarzacz...2019-06-08 Rozmowa z prof. nadzw. dr. hab. Andrzejem Samborskim, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w  Zamościu

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2019-05-25 O Dniu Bezpieczeństwa Narodowego oraz Dniu Turystyki Aktywnej i Rekreacji – rozmowa z mjr. rez. Ryszardem Klimaszewskim, wykładowcą na kierunku bezpieczeństwo narodowe PWSZ w Zamościu oraz dr. Marcinem Bochenkiem dyrektorem Instytutu Turystyki i Rekreacji PWSZ w Zamościu.
Sukcesy I-ligowej drużyny tenisa stołowego PWSZ Zamość oraz zapowiedź nadchodzących wydarzeń sportowych z udziałem zamojskich tenisistów - rozmowa z Piotrem Kostrubcem, trenerem drużyny.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-05-11 O praktycznym kształceniu studentów kierunku mechanika i budowa maszyn oraz laboratoriach mechaniki, w których studenci nabywają swoje umiejętności w trakcie studiowania – rozmowa z dr. hab. inż. Jarosławem Bartnickim, wykładowcą na kierunku mechanika  i budowa maszyn PWSZ w Zamościu.

Praktyczny wymiar kształcenia oraz wsparcie finansowe dla studentów PWSZ w Zamościu – rozmowa z prof. dr. hab. Waldemarem Martynem, prorektorem PWSZ w Zamościu.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-04-27 O studiach na kierunku turystyka i rekreacja oraz Dniu Turystyki Aktywnej – rozmowa z dr. Marcinem Bochenkiem, dyrektorem Instytutu Turystyki i Rekreacji PWSZ w Zamościu. Studia na kierunku filologia angielska, możliwości jakie daje ukończenie tego kierunku oraz konkursy organizowane przez Zakład Anglistyki – rozmowa z dr Moniką Rajtak, dyrektorem Instytutu Humanistycznego PWSZ w Zamościu

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-04-13 Dlaczego warto studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe? – rozmowa z prof. zw. dr hab. Henrykiem Chałupczakiem, dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu. Studia na kierunku logistyka. Dlaczego warto wybrać ten kierunek? – rozmowa z dr. hab. inż. Rafałem Longwicem, dyrektorem Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ w Zamościu.Dni Kultury Studenckiej 2019 – rozmowa z Pawłem Przybyszem, członkiem Samorządu Studenckiego PWSZ w Zamościu.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-03-23 Projekty unijne realizowane przez uczelnię oraz współpraca uczelni ze środowiskiem sportowym w Zamościu – rozmowa z Jerzym Kornilukiem, kanclerzem PWSZ w Zamościu. O studiach na kierunku pielęgniarstwo – rozmowa z dr n. med. Magdaleną Bielacz, kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa w PWSZ w Zamościu.

loadingŁaduję odtwarzacz...2019-03-09 Legia Akademicka i korzyści dla studentów z udziału w tym projekcie – rozmowa z ppłk. Andrzejem Podhorodeckim, wykładowcą PWSZ w Zamościu na kierunku bezpieczeństwo narodowe. I-ligowa drużyna tenisa stołowego PWSZ Zamość i jej awans do ćwierćfinału Pucharu Europy TT Inter Cup – rozmowa z Piotrem Kostrubcem, trenerem drużyny.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Zdjęcia (1)