Niedziela, 22.09.2019

ARiMR 2019

ARiMR 2019

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do wysłuchania cyklu audycji poświęconych tematyce rolniczej.

W każdy czwartek na antenie Katolickiego Radia Zamość audycja premierowa o godzinie 6:40, powtórka o 13:10.

Zapraszamy.

 

 

 

25.04.2019 Audycja nr 1.
ARiMR - Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności ONW oraz na inwestycje dla właścicieli lasów prywatnych.

Do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Z kolei właściciele lasów prywatnych o wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska mogą ubiegać się już od 2 maja. Jak otrzymać pomoc oraz na jak wysokie wsparcie można liczyć wnioskodawcy – m.in. o tym opowiedzą w dzisiejszej audycji Janusz Szulc i Joanna Czarnecka z Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

loadingŁaduję odtwarzacz...

2.05.2019 Audycja nr 2.
Trwa nabór wniosków w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rozwój gospodarstw rolnych.

Rolnicy mogą otrzymać do 900 tys. zł zwrotu kosztów. Refundację w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych rolnicy mogą otrzymać też w ramach inwestycji odtwarzającej potencjał produkcji rolnej. Kto może ubiegać się o pomoc oraz na jakie inwestycje można przeznaczyć pieniądze opowiedzą w dzisiejszej audycji Artur Kukla i Jolanta Duchnik z Departamentu Działań Inwestycyjnych w agencji.

loadingŁaduję odtwarzacz...


9.05.2019 Audycja nr 3.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nabór wniosków na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Od 1 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nabór wniosków o wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Z kolei grupy producentów rolnych o pomoc finansową mogą ubiegać się jeszcze do końca maja. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie i na co można przeznaczyć pieniądze – o tym w dzisiejszej audycji będą mówić Agata Kołodziejska z Departamentu Płatności Bezpośrednich w agencji oraz Katarzyna Gołębiowska z Departamentu Grup i Organizacji Producentów.

loadingŁaduję odtwarzacz...


16.05.2019 Audycja nr 4.
Restrukturyzacja małych gospodarstw i premie dla młodych rolników.

Restrukturyzacja małych gospodarstw i premie dla młodych rolników – to pomoce finansowe, o które wraz z końcem mają będzie można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do kogo skierowane są dofinansowania i na co dokładnie można przeznaczyć pieniądze? – o tym w dzisiejszej audycji powiedzą Tomasz Kułak i Monika Mielnica z departamentu działań premiowych w agencji.

loadingŁaduję odtwarzacz...


23.05.2019 Audycja nr 5.
Czas na składanie wniosków do ARiMR o przyznanie pomocy na tworzenie grup i organizacji producentów oraz na modernizację gospodarstw rolnych.

To już ostatni moment na składanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy na tworzenie grup i organizacji producentów oraz na modernizację gospodarstw rolnych. Do kogo skierowana jest pomoc i na co mogą liczyć wnioskodawcy? Przybliżą Katarzyna Gołębiowska z Departamentu Grup i Organizacji Producentów w Agencji oraz Maciej Ruba z Departamentu Działań Inwestycyjnych.

loadingŁaduję odtwarzacz...


30.05.2019 Audycja nr 6.
Od jutra (31.05) rolnicy będą mogli składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw.

O premie będą również mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Jakie kryteria trzeba spełniać i na co można przeznaczyć pieniądze powie Monika Mielnicka z Departamentu Działań Premiowych w agencji.

loadingŁaduję odtwarzacz...


06.06.2019 Audycja nr 7.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na pomoc w ramach inwestycji w ekosystemy oraz na zalesianie.

Kto może ubiegać się o pomoc i jaka jest wysokość wsparcia dla rolników przybliży Joanna Czarnecka z departamentu Płatności Bezpośrednich w agencji.

loadingŁaduję odtwarzacz...


13.06.2019 Audycja nr 8.
Do 28 czerwca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych.

O pomocy opowie Jolanta Duchnik, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednym z województw, które ucierpiało z powodu klęsk żywiołowych jest województwo Świętokrzyskie. Straty przybliży Andrzej Klimczak, pełnomocnik wojewody do spraw klęsk żywiołowych.

loadingŁaduję odtwarzacz...


29.08.2019 Audycja nr 9.
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej i premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF.

Ile środków można otrzymać, na co je przeznaczyć i jakie należy spełnić warunki o tym w dzisiejszej audycji powiedzą Jolanta Duchnik z Departamentu Działań Inwestycyjnych oraz Monika Mielnicka z Departament Działań Premiowych w Agencji.

loadingŁaduję odtwarzacz...


05.09.2019 Audycja nr 10.
Nabory wniosków na pomoc finansową dla rolników od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wraz z końcem września ruszą nabory wniosków na pomoc finansową dla rolników od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie będzie można ubiegać się w ramach rozpoczęcia działalności pozarolniczej oraz w przypadku przekazania gospodarstwa innemu rolnikowi. Już teraz warto zapoznać się ze szczegółami, które przybliży Monika Mielnicka z Departamentu Działań Premiowych w Agencji.

loadingŁaduję odtwarzacz...


12.09.2019 Audycja nr 11.
Do 250 tysięcy zł mogą uzyskać rolnicy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF, a także do ponad
14 tys. zł na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i wartość dla środowiska. 

Wszystko to w ramach działań w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak otrzymać pomoc i na co można przeznaczyć pieniądze powiedzą Tomasz Kułak z departamentu działań premiowych i Joanna Czarnecka z departamentu płatności bezpośrednich.

loadingŁaduję odtwarzacz...


19.09.2019 Audycja nr 12.
25 września ruszy nabór wniosków na wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w obszarze nawadniania.

Tym razem gośćmi Martyny Gardockiej są Jolanta Duchnik z departamentu działań inwestycyjnych, która powie m.in. jak uzyskać pomoc i na co można przeznaczyć środki oraz profesor Waldemar Treder, który zdradzi tajniki oszczędzania wody w rolnictwie.

loadingŁaduję odtwarzacz...