CATECHESI TRADENDAE

 

 

"Catechesi trandendae" to audycja na temat nauczania katechezy.

Cykl powstaje z inicjatywy Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Audycje prowadzą wspólnie ks. Piotr Brodziak, dyrektor Wydziału i Anna Maciukiewicz, doradca metodyczny nauczania religii w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

 

 

 

 

2021-06-23

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-05-26

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-04-28

cz.1

loadingŁaduję odtwarzacz...

cz.2

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-03-24

cz.1

loadingŁaduję odtwarzacz...

cz. 2

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-02-24

cz. 1

loadingŁaduję odtwarzacz...

cz. 2

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-01-27

cz. 1

loadingŁaduję odtwarzacz...

cz. 2

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-12-23

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-11-25

cz. 1

loadingŁaduję odtwarzacz...

cz. 2

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-10-28

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-09-23

loadingŁaduję odtwarzacz...