CATECHESI TRADENDAE

 

 

"Catechesi trandendae" to audycja na temat nauczania katechezy.

Cykl powstaje z inicjatywy Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Audycje prowadzą wspólnie ks. Piotr Brodziak, dyrektor Wydziału i Anna Maciukiewicz, doradca metodyczny nauczania religii w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

 

 

 

2020-11-25


2020-10-28

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-09-23

loadingŁaduję odtwarzacz...