Wielcy Polacy Lubelszczyzny

Wielcy Polacy Lubelszczyzny

W związku z zainicjowanym przez Samorząd Województwa Lubelskiego programem „Warto być Polakiem”, który ma na celu w szczególny sposób zadbać o pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie naszego narodowego dziedzictwa, Katolickie Radio Zamość wzięło udział w projekcie, prezentując cykl audycji "Wielcy Polacy Lubelszczyzny", który ma na celu budowanie postaw patriotycznych poprzez kultywowanie pamięci o ważnych dla kraju, ale przede wszystkim dla Lubelszczyzny postaciach.

Zapraszamy do słuchania audycji premierowych w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o godz. 16:40, powtórki audycji w dniu następnym, czyli w niedziele o godz. 8:45.

 

 

03.10.2020. Audycja 1. Jan Zamoyski

Polski szlachcic, magnat, sekretarz królewski, podkanclerz koronny, kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Humanista-mecenas, filolog, mówca, założyciel Zamościa.

loadingŁaduję odtwarzacz...

17.10.2020. Audycja nr 2. Jan Paweł II

Polski duchowny, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego, święty kościoła katolickiego. Odwiedził Zamość w 1999 r.

loadingŁaduję odtwarzacz...


07.11.2020. Audycja nr 3. Kardynał Stefan Wyszyński

Polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski 1946-1948, arcybiskup, metropolita gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski. Uważany za jednego z najwybitniejszych Polaków XX w., zwany Prymasem Tysiąclecia.

loadingŁaduję odtwarzacz...