#MŁODZI MAJĄ GŁOS!

#MŁODZI MAJĄ GŁOS!

Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu realizuje projekt dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu pn. „#Młodzi mają GŁOS!”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt skierowany jest do 20 osób w wieku 13-15 lat, uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu.

Ilość osób do udziału w zadaniu: 20 (2 grupy po 10 osób)

Termin realizacji działań: sierpień 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Projekt obejmuje następujące działania:

  • warsztaty z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego i społecznego;
  • szkolenia z zakresu pracy i działań wolontariackich;
  • warsztaty z zakresu sztuki mówienia, emisji głosu, interpretacji tekstu;
  • warsztaty z zakresu pisania scenariuszy, obsługi mikrofonu, obróbki i zapisu dźwięku;
  • realizacja 36 audycji społeczno-obywatelskich w ramach Radiowego Klubu #Młodzi mają GŁOS!

Każdy uczestnik weźmie udział:

  • w 8 godzinach warsztatów dotyczących edukacji obywatelskiej i społecznej;
  • w 8 godzinach szkolenia wolontariackiego;
  • w 16 godzinach warsztatów z zakresu dziennikarstwa radiowego
    pn. "Sztuka Mówienia".

W ramach projektu utworzony został Radiowy Klub "#Młodzi mają GŁOS!", w którym przyszli dziennikarze, uczestnicy Projektu rozwijają swoje kompetencje dotyczące nowatorskich form samorozwoju oraz współczesnych metod i technik przygotowywania audycji społecznych.

W ramach Radiowego Klubu "#Młodzi mają GŁOS!" zostanie zrealizowany cykl 36 audycji radiowych, w którym poruszane będą najważniejsze zagadnienia związane z zachęcaniem osób młodych do aktywności i promujących ideę solidarności międzypokoleniowej.


loadingŁaduję odtwarzacz...


 

 

2022-01-12 Audycja 19

Amelia Chomiak i Maja Szykuła, uczennice klasy 8b za sprawą zaproszonego gościa, pana Waldemara Wolanina, nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, przybliżą nam kwestię tego czym jest i jak objawia się partycypacja społeczna.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-01-05 Audycja 18

Uczniowie klasy 8a: Ada Strug, Dominik Parol i Miłosz Duda wraz ze swoim gościem przybliżą nam bardzo aktualny temat uzależnienia od telefonu i internetu.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-30 Audycja 17

Końcówka roku skłania do podsumowań i stawiania sobie ważnych pytań, na przykład o sens życia. Jak żyć, by być szczęśliwym i spełnionym? Ten trudny temat podejmują uczniowie klasy 8a: Ada Strug, Dominik Parol i Miłosz Duda.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-29 Audycja 16

W kolejnej audycji uczniowie klasy 8 a Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. ojca Pio w Zamościu: Ada Strug, Miłosz Duda i Dominik Parol podejmują ważny temat jakim jest odpowiedzialność.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-29 Audycja 15

Uczennice klasy 8b, Ola Wójtowicz, Julia Lichota i Oliwia Tchórz zapraszają na audycję na temat zwyczaju dunajowania, który został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. Co to jest dunajowanie? O tym w audycji.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-28 Audycja 14

Julia Kamińska i Joanna Jasińska, uczennice Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. o. Pio w Zamościu w kolejnej audycji kontynuują temat wartości w życiu młodego człowieka. Wraz z zaproszonymi gośćmi zaprezentują nam, jakimi wartościami kierują się harcerze zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-27 Audycja 13

Uczennice klasy 8b Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu: Maja Szykuła i Weronika Majdan gościły w studiu przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, by dowiedzieć jakimi wartościami kierują się członkowie tego stowarzyszenia.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-22 Audycja 12

Uczennice klasy 8b Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu wraz ze swoim telefonicznym gościem panią Wandą Szpugą z Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem opowiedzą o tradycjach bożonarodzeniowych związanych z Zamojszczyzną.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-15 Audycja 11

Uczniowie klasy 8a Katolickiej Szkoły Podstawowej im.św. o. Pio w Zamościu: Antoni Zawiślak, Patryk Trepko i Karol Wach i Krystian Pieczykolan dowiedzą się jak organizuje się akcję społeczną. Zaproszą jednocześnie na Wigilię Miejską i kolędowanie na Rynku Wielkim w Zamościu.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-08 Audycja 10

Kacper Pośnik, Wiktor Mańkut i Michał Walczak uczniowie klasy 8a Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. o. Pio w Zamościu w audycji  zajęli się tematem bezdomności i pomocą wobec osób pozostających w tego typu kryzysie.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-01 Audycja 9
Uczennice klasy 8b, Ola Wójtowicz, Julia Lichota i Oliwia Tchórz zapraszają na audycję o wolontariacie, pomaganiu i cudach, które dokonują się w Szlachetnej Paczce.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-11-24 Audycja 8
Uczniowie klasy 8a Katolickiej Szkoły Podstawowej im.św. o. Pio w Zamościu: Antoni Zawiślak, Patryk Trepko i Krystian Pieczykolan zajmą się tematem dziedzictwa kulturowego Zamościa. Do studia zaprosili ks. Roberta Strusa, kustosza Muzeum Sakralnego Katedry Zamojskiej. Zapraszamy do słuchania.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-11-17 Audycja 7

Jerzy Hoim, Kacper Pośnik, Wiktor Mańkut i Michał Walczak - uczniowie klasy 8a Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. o. Pio w Zamościu w audycji ukażą wartość wolontariatu na przykładzie Spichlerza Brata Alberta w Zamościu.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-11-10 Audycja 6
Uczniowie klasy 8a Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. o. Pio w Zamościu: Antoni Zawiślak, Karol Wach i Krystian Pieczykolan rozmawiają o wolontariacie, na przykładzie działającego w ich szkole Szkolnego Koła Cartias.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-11-03 Audycja 5
Miłosz Duda, Ada Struk i Albert Sowa, zapraszają na rozmowę z nauczycielami Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. o. Pio w Zamościu, panią Krystyną Wojtak i panem Waldemarem Wolaninem. Z audycji, jak ze szkolnej kroniki, dowiemy się o początkach funkcjonowania zamojskiego "Katolika".

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-10-27 Audycja 4.
Amelia Chomiak i Roksana Michel, zabierają słuchaczy w świat koni i hipoterapii. Na czym polega hipoterapia tłumaczy Karolina Dobrut magister hipologii i jeździectwa, hipoterapeuta i zoofizjoterapeuta koni.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-10-20 Audycja 3.

Gościem Jakuba Truska i Michała Lizaka jest człowiek pełen pasji - Kazimierz Chmiel, który opowiada o fotografii i ambrotypii.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-10-13 Audycja 2.

Gościem Oliwii Tchórz, Julii Lichoty i Oli Wójtowicz był ks. Krzysztof Sosnowski, katecheta i wikariusz parafii pw. św. Brata Alberta w Zamościu.

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-10-06 Audycja 1.


Gościem Mai Szykuły i Weroniki Majdan była dziennikarka Radia Lublin, Agnieszka Piela.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Zdjęcia (46)