Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama MHR - Karp z Białki

Polityka prywatności użytkowników portalu www.radiozamosc.pl

 

Przygotowana Polityka jest ściśle związane z koniecznością stosowania nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych, wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia 2016/679, zwanego także RODO (dalej: Rozporządzenie). Informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych od osób fizycznych (dalej: Użytkowników), które korzystają z portalu internetowego www.radiozamosc.pl (dalej: Portal).

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Katolickie Radio Zamość z siedzibą w Zamościu przy ulicy Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość; NIP 922-23-79-789, REGON: 950-33-89-82, (dalej również jako ,,ADO”).

 

 1. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 84 – 638 – 90 – 10, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail: [email protected]) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej: ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1; 22-400 Zamość.

 

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 1. Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi. W serwisie www.radiozamosc.pl, możesz zamówić usługi Katolickiego Radia Zamość. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane po to, aby sfinalizować usługę, np. zamieszczenia ogłoszenia w serwisie. Do zawarcia umowy może dojść także poprzez kontakt z handlowcem na podany numer telefonu lub adres e-mail; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
  art. 22 ust. 2 lit. a) RODO,
 2. Realizowania działań marketingowych, w tym:
 • w celu prezentowania Użytkownikowi reklam lub innych treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO;
 • w celu prezentowania Użytkownikowi reklam lub innych treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji, w tym poprzez gromadzenie danych osobowych Użytkowników poprzez pliki Cookies przez ADO lub jego kontrahentów zamieszczających reklamy. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie danych osobowych Użytkowników;

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 1. Udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Portalu lub utrzymywania w Portalu treści zamieszczonych przez Użytkowników takich jak wpisy, komentarze; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. Zapewnienia bezpieczeństwa w serwisie. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO polegających na przetwarzaniu danych osobowych, tj. w celach analitycznych i statystycznych, w tym poprzez gromadzenie danych osobowych Użytkowników poprzez pliki Cookies przez ADO lub podmioty zajmujące się analityką stron internetowych,
  a także w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 

 1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest o celu:

- W przypadku, o którym mowa w pkt 3 a): Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Umową lub ustalonymi warunkami lub po zakończeniu świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

- W przypadkach, o którym mowa w pkt 3 b, c): Do czasu zgłoszenia sprzeciwu,
a po zgłoszeniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

- W przypadkach, o którym mowa w pkt 3 d, e): Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych
z naruszeniem reguł bezpieczeństwa.

 

 1. Jakie są kategorie odbiorców Twoich danych osobowych?

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ADO, której w imieniu ADO przetwarzać będą te dane tj. podmiotom takim jak dostawcy usług IT.  Dane osobowe mogą być też przetwarzane przez kontrahentów ADO
w zakresie działań marketingowych tych podmiotów i ADO, w tym poprzez profilowanie, jeżeli Użytkownik udzielił zgody na takie przetwarzanie. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane właściwym organom władzy publicznej na podstawie przepisów prawa lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udostępnienia danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

 

 1. Jakie są Twoje uprawnienia związane w przetwarzaniem danych osobowych?

Użytkownikom, których dane osobowe przetwarzane są przez ADO w związku
z korzystaniem z Portalu, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 2. sprostowania lub uzupełnienia danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

 

 1. Co to są pliki Cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie w jakim Użytkownik nie wyraził zgody lub cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem plików Cookies, jego dane osobowe nie będą dalej przetwarzane, chyba, że dalsze przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów. Wyłączenie instalacji plików Cookies spowodować może jednak znaczne zmniejszenie funkcjonalności Portalu poprzez wyświetlanie reklam niedopasowanych do preferencji Użytkownika jak również poprzez brak możliwości korzystania z niektórych opcji Portalu takich jak np. udział w głosowaniach/ sondach. W zakresie przetwarzania danych osobowych na innych podstawach niż wyrażenie zgody, ich podanie jest również dobrowolne i wiąże się z faktem korzystania z Portalu przez Użytkownika.

 

 

 

 

 

 

Podziel się

Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.