Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
poniedziałek, 11 grudnia 2023 16:00
Reklama

Fundusz Sprawiedliwości - Pomoc ma moc Q&A

 

 

Zapraszamy do słuchania cyklu audycji realizowanego wspólnie z Funduszem Sprawiedliwości "Fundusz Sprawiedliwości: pomoc ma moc Q&A" na antenie Katolickiego Radia Zamość. Audycje zawierają treści informacyjne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

"Fundusz Sprawiedliwości: pomoc ma moc Q&A" - w każdy wtorek i środę o godz. 13.45, powtórki o godz. 23:35.

 

Audycja 1. 11.10.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Aby świadczenie pomocy było bardziej efektywne, Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało i przygotowało nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.


Audycja 2. 11.10.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, zainicjowana i przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, spowodować ma skuteczniejszą pomoc ofiarom przestępstw.
Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.


Audycja 3. 12.10.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Zmiany legislacyjne w Kodeksie Postępowania Cywilnego spowodować mają, że świadczenie pomocy będzie jeszcze bardziej skuteczne.
Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.


Audycja 4. 12.10.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: W ramach Funduszu Sprawiedliwości uruchomiona została pierwsza w kraju ogólnopolska telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym.
Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.


Audycja 5. 18.10.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Działania Funduszu Sprawiedliwości kierowane do dzieci, niepełnosprawnych oraz osób mających problemy z komunikacją.
Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.


Audycja 6. 18.10.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem może być jeszcze bardziej skuteczna. W tym celu Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało i przygotowało nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.


Audycja 7. 19.10.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Aby pomoc pokrzywdzonym przestępstwem była jeszcze bardziej skuteczna, uchwalona została ustawa antylichwiarska.
Ekspert: Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości.


Audycja 8. 19.10.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Ustawa antylichwiarska.
Ekspert: Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości.


Audycja 9. 25.10.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem poprzez wsparcie udzielane w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Wśród prowadzonych działań pomocowych znalazła się także ustawa antylichwiarska obejmująca m.in. ograniczenie wysokości kosztów pozaodsetkowych, czy poddanie firm pożyczkowych kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.
Ekspert: Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości.


Audycja 10. 25.10.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Pomagać sprawiedliwie to znaczy przyjąć takie reguły postępowania, które wynikają z poczucia solidarności z ofiarą przestępstwa. Skuteczna pomoc możliwa jest m.in. dzięki zapisom ustawy antylichwiarskiej.
Ekspert: Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości.


Audycja 11. 26.10.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: W ramach działań Ministerstwa Sprawiedliwości pomoc kierowana jest też do przedsiębiorców zajmujących się franczyzą. W tym celu złożony został projekt ustawy o franczyzie.
Ekspert: Marcin Sławecki, szef gabinetu politycznego oraz przewodniczący Zespołu ds. Franczyzy w Ministerstwie Sprawiedliwości.


Audycja 12. 26.10.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Ministerstwo Sprawiedliwości zabiega o to, aby biznes związany z franczyzą był uczciwy.
Ekspert: Marcin Sławecki, szef gabinetu politycznego oraz przewodniczący Zespołu ds. Franczyzy w Ministerstwie Sprawiedliwości.


Audycja 13. 1.11.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Podstawowe przestępstwa internetowe. Czyli – patrz, gdzie klikasz i czym to grozi (kompendium podstaw).
Ekspert: Krzysztof Piasek, osoba pierwszego kontaktu z Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku.


Audycja 14. 1.11.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Podstawowe przestępstwa internetowe. Czyli – patrz, gdzie klikasz i czym to grozi (kompendium podstaw).
Ekspert: Krzysztof Piasek, osoba pierwszego kontaktu z Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku.


Audycja 15. 2.11.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Przestępstwa „okołobankowe”, czyli dlaczego banki wciąż ostrzegają klientów przed niewłaściwymi zachowaniami, a mimo to wciąż dajemy się oszukać? Jakie są mechanizmy działania przestępców?
Ekspert: Jakub Kruczek, adwokat współpracujący z Fundacją „Dziecko w Centrum”, Okręgowym Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu.


Audycja 16. 2.11.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji:  Przestępstwa „okołobankowe”, czyli dlaczego banki wciąż ostrzegają klientów przed niewłaściwymi zachowaniami, a mimo to wciąż dajemy się oszukać? Jakie są mechanizmy działania przestępców?
Ekspert: Krystian Bączek, psychoterapeuta ze Stowarzyszenia na rzecz integracji i rozwoju społecznego GRONO, Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jeleniej Górze, Legnicy, Świdnicy i Wrocławiu.


Audycja 17. 8.11.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Co to jest przestępstwo? Czym jest prewencja? Czy każda przemoc jest przestępstwem i jak w tym znajduje się misja Funduszu Sprawiedliwości (komu pomaga i dlaczego np. finansowanie OSP lub kliniki Budzik ma szerszy sens w ramach tej działalności).
Ekspert: dr Agnieszka Kasperek, Prezes Fundacji „Compassio” Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Warszawie i Ostrołęce.


Audycja 18. 8.11.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Co to jest przestępstwo? Czym jest prewencja? Czy każda przemoc jest przestępstwem i jak w tym znajduje się misja Funduszu Sprawiedliwości (komu pomaga i dlaczego np. finansowanie OSP lub kliniki Budzik ma szerszy sens w ramach tej działalności).
Ekspert: dr Agnieszka Kasperek, Prezes Fundacji „Compassio” Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Warszawie i Ostrołęce.


Audycja 19 9.11.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Lichwa – kiedy mówimy o lichwie? Czy pożyczanie pieniędzy jest legalne? Jak ustrzec się przed lichwą? Bezpłatna pomoc dla osób dotkniętych przestępstwem lichwy.
Ekspert: Maja Wiśniewska, prawnik współpracujący z Fundacją „Compassio” Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Warszawie i Ostrołęce.


Audycja 20. 9.11.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Lichwa – kiedy mówimy o lichwie? Czy pożyczanie pieniędzy jest legalne? Jak ustrzec się przed lichwą? Bezpłatna pomoc dla osób dotkniętych przestępstwem lichwy.
Ekspert: Maja Wiśniewska, prawnik współpracujący z Fundacją „Compassio” Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Warszawie i Ostrołęce.


Audycja 21. 15.11.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Koniec kary i co dalej? Jak FS realizuje pomoc postpenitencjarną i dlaczego to jest ważne i pożyteczne?
Ekspert: Norbert Koleśnik, adwokat współpracujący ze Stowarzyszeniem na rzecz integracji i rozwoju społecznego GRONO Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jeleniej Górze, Legnicy, Świdnicy, Wrocławiu.


Audycja 22. 15.11.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Koniec kary i co dalej? Jak FS realizuje pomoc postpenitencjarną i dlaczego to jest ważne i pożyteczne?
Ekspert: Norbert Koleśnik, adwokat współpracujący ze Stowarzyszeniem na rzecz integracji i rozwoju społecznego GRONO Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jeleniej Górze, Legnicy, Świdnicy, Wrocławiu.


Audycja 23. 16.11.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Zaniedbanie to też przemoc (szczególnie wobec osób starszych – pozbawianie jedzenia, wody, higieny, brak opieki).
Ekspert: Anita Słupianek-Graca adwokat współpracujący ze Stowarzyszeniem na rzecz integracji i rozwoju społecznego GRONO Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jeleniej Górze, Legnicy, Świdnicy, Wrocławiu.


Audycja 24. 16.11.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Zaniedbanie to też przemoc (szczególnie wobec osób starszych – pozbawianie jedzenia, wody, higieny, brak opieki).
Ekspert: Anita Słupianek-Graca adwokat współpracujący ze Stowarzyszeniem na rzecz integracji i rozwoju społecznego GRONO Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jeleniej Górze, Legnicy, Świdnicy, Wrocławiu.


Audycja 25. 22.11.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Jedną z najczęstszych przyczyn przestępczości jest uzależnienie od alkoholu (i innych substancji psychoaktywnych). Jakie drogi pomocy ma osoba żyjąca pod jednym dachem z uzależnionym? Czy można tu działać prewencyjnie, zanim dojdzie do poważniejszych aktów przemocy – gdzie się zgłosić po pomoc? Wreszcie – kiedy uzależniony może być skierowany na przymusowe leczenie?
Ekspert: Beata Miksza, koordynator Stowarzyszenia Integracji Rodzin „Przystań” przy Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zamościu.


Audycja 26. 22.11.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Współudział w przestępstwie – czy brak reakcji może być tak potraktowany? W jakich sytuacjach mamy nie tylko moralny, ale i prawny obowiązek działania?
Ekspert: Daria Karlik, adwokat z Fundacji „Dziecko w Centrum” przy Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu.


Audycja 27. 23.11.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Trauma wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem – jak żyć po skrzywdzeniu przestępstwem? Dlaczego tak istotne jest udzielenie nie tylko pomocy prawnej, ale też natychmiastowego wsparcia psychologicznego/psychoterapeutycznego?
Ekspert: Magdalena Mucha, psycholog ze Stowarzyszenia „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli przy Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sieradzu.


Audycja 28. 23.11.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Trauma wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem – jak żyć po skrzywdzeniu przestępstwem? Dlaczego tak istotne jest udzielenie nie tylko pomocy prawnej, ale też natychmiastowego wsparcia psychologicznego/psychoterapeutycznego?
Ekspert:Lucyna Hoffmann-Czyżyk, psycholog i psychotraumatolog, prezes Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”.


Audycja 29. 29.11.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Wypadek samochodowy – bardzo często jest efektem przestępstwa (choćby jazdy po alkoholu). Kto i o jaką pomoc może się ubiegać w takiej sytuacji? Strażacy OSP pierwsi na miejscu przestępstwa.
Ekspert: Adwokat Joanna Jabłońska z Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji przy Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku.


Audycja 30. 29.11.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Niealimentacja – forma przemocy ekonomicznej wobec dziecka. Jest to wyrządzanie krzywdy tylko i wyłącznie dziecku, a nie byłemu partnerowi.
Ekspert: Norbert Koleśnik, adwokat, Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju społecznego GRONO przy Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jeleniej Górze, Legnicy, Świdnicy, Wrocławiu.


Audycja 31. 30.11.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Dzieci pokrzywdzone przestępstwami – najważniejsze „hasła”, które należy wpoić dzieciom (czyli nie tylko: nie rozmawiaj z nieznajomymi).
Ekspert: Anna Krzywicka-Filuś z Fundacji „Dziecko w Centrum”, Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu.


Audycja 32. 30.11.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Aukcje, ogłoszenia, sprzedaż w Internecie między prywatnymi osobami. Dlaczego nie korzystać z komunikatorów poza platformą, kiedy wysłać pieniądze itp. Jak kupować bezpiecznie w takich sytuacjach?
Ekspert: dr Anna Wilińska-Zelek, adwokat, współpracująca z Fundacją „Dziecko w Centrum” przy Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu.


Audycja 33. 6.12.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Rola szkoły wobec przemocy domowej. Na co nauczyciel powinien zwrócić uwagę obserwując uczniów? Kiedy powinien wznieść alarm? Na co nie wolno przymykać oczu? Czyli – nie tylko ślady przemocy fizycznej, ale też psychicznej, tej ukrytej i trudnej do zauważenia.
Ekspert: Justyna Piekarska, mediatorka, pedagog resocjalizacji, kuratorka zawodowa, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.


Audycja 34. 6.12.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Rola szkoły wobec przemocy domowej. Na co nauczyciel powinien zwrócić uwagę obserwując uczniów? Kiedy powinien wznieść alarm? Na co nie wolno przymykać oczu? Czyli – nie tylko ślady przemocy fizycznej, ale też psychicznej, tej ukrytej i trudnej do zauważenia.
Ekspert: Marcin Szymański (koordynator projektu/ magister pedagogiki/ Dyrektor Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sieradzu.


Audycja 35. 7.12.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji: Przestępstwa dotyczące nietykalności cielesnej – jak rozpoznać zagrożenie? Jakie są ich rodzaje? Gdzie szukać pomocy?
Ekspert: Adwokat Beata Jabłońska z Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji przy Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku.


Audycja 36. 7.12.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji: Przestępstwa dotyczące nietykalności cielesnej – jak rozpoznać zagrożenie? Jakie są ich rodzaje? Gdzie szukać pomocy?
Ekspert: Ewelina Kowalik, psychoterapeuta współpracująca ze Stowarzyszeniem na rzecz integracji i rozwoju społecznego GRONO przy Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jeleniej Górze, Legnicy, Świdnicy, Wrocławiu.


 

Podziel się

Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.