agroKWADRANS

agroKWADRANS

Audycja poświęcona szeroko rozumianej tematyce rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcji rolnej w woj. lubelskim, skupiająca się wokół jednego zagadnienia w jednym odcinku.


Zapraszamy do słuchania audycji w każdą sobotę o godz. 14:20.  

Joanna Mazurek

 

 

 

 


2022-06-18  IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” - rozmowa z Grzegorzem Niećko z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-06-11  Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników - rozmowa z Grzegorzem Niećko z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-06-04 Diecezjalna Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Śpiewaczych  - rozmowa z ks. Józefem Bednarskim, duszpasterzem rolników w  Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-05-28 Rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na materiał siewny - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-05-21 Rolnik będzie mógł przejść na emeryturę bez konieczności przekazywania gospodarstwa - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-05-14 Nabożeństwo poświęcenia pól  - rozmowa z ks. Józefem Bednarskim, duszpasterzem rolników w  Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-05-07 VIII Pielgrzymka Rolników i Pszczelarzy do Lipska koło Zamościa  - rozmowa z ks. Józefem Bednarskim, duszpasterzem rolników w  Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-04-30 Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-04-23  Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2022 roku - rozmowa z Grzegorzem Niećko z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-04-09 ARiMR zachęca młodych rolników do ubiegania się o bezzwrotną premię z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-03-26 Nawożenie roślin doniczkowych wiosną - rozmowa z Grażyną Bondyrą z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-03-12 Wypalanie traw jest karalne - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-03-05 Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo - rozmowa z Grzegorzem Niećko z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-02-19 Europejski Zielony Ład a polskie rolnictwo - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-02-12 Pomoc krajowa dla rolników - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-02-06 Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników będących płatnikami podatku VAT - rozmowa z Grzegorzem Niećko z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-01-29 Wyższe ceny środków do produkcji rolnej - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-01-22 KRUS przypomina o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej - rozmowa z Grzegorzem Niećko z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-01-15 Jakie nabory wniosków o wsparcie w 2022 r.? - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2022-01-08 Rok 2021 z perspektywy rolnictwa - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-18 Choinka idealna - rozmowa z ogrodnikiem, Anną Bielecką

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-11 ARiMR rozpoczęła przekazywanie płatności końcowych w ramach dopłat bezpośrednich oraz obszarowych z PROW za 2021 r. - rozmowa z Joanną Pawęzką, kierownikiem biura działań społecznych i środowiskowych oraz płatności bezpośrednich w lubelskim oddziale regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-12-04 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - czym się zajmuje mówi dyrektor oddziału terenowego w Lublinie Kamila Grzywaczewska

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-11-20 Konkursy KRUS-u - rozmowa z Grzegorzem Niećko z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-11-13  Przebieg wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-11-06 Podsumowanie sezonu pszczelarskiego 2021 - rozmowa z Henrykiem Skowronem, głównym specjalistą ds. pszczelarstwa w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-10-30 Strategia „Od pola do stołu”- rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-10-23 Późna jesień w sadzie - rozmowa z Piotrem Kurancem, specjalistą ds. ogrodnictwa w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-10-09/16 Za kilka dni ruszy wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-10-02 Jak przechowywać miód - rozmowa z Henrykiem Skowronem, głównym specjalistą ds. pszczelarstwa w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-09-25 Trwa kampania cukrowa - rozmowa z Marylą Symczuk, dyrektorem Cukrowni Werbkowice

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-09-18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020 - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-09-11 Sukces rolników z Lubelszczyzny - rozmowa z Grzegorzem Niećko z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-09-04 Dożynki - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-06-26 Nowa perspektywa finansowa a polskie rolnictwo - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-06-12 Kampanie prewencyjne, promujące zasady bezpieczeństwa w rolnictwie - rozmowa z Grzegorzem Niećko z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-06-05 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy pszczelarzom - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-05-29 Wpływ chłodnej wiosny na pszczoły - rozmowa z Henrykiem Skowronem, głównym specjalistą ds. pszczelarstwa w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-05-22 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-05-15 Wkrótce ruszy rehabilitacja rolników, którzy chorowali na Covid-19 - rozmowa z Grzegorzem Niećko z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-05-08 Nabożeństwo poświęcenia pól  - rozmowa z ks. Józefem Bednarskim, duszpasterzem rolników w  Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-05-01 Wysiewać warzywa, czy poczekać na cieplejsze dni? - rozmowa z dr. hab. Andrzejem Samborski, rektorem Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, a jednocześnie specjalistą w zakresie agroklimatologii

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-04-17 15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020 - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-04-10 Konferencja pt. "Przyszłość rolnictwa ekologicznego po 2022 r.", która odbędzie się się 13 kwietnia w formie on-line - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-03-27 Rusza pierwszy nabór wniosków o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania "Współpraca" - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-03-20 Nawożenie roślin doniczkowych wiosną - rozmowa z Grażyną Bondyrą z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-03-13 Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS- rozmowa z Grzegorzem Niećko z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-03-06 Zmienione zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-02-27 Znaczenie porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, których 40. rocznica przypada w tym roku - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-01-23 Aktualności ARiMR - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-01-16 KRUS podsumowuje rok 2020 - rozmowa z Grzegorzem Niećko z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-01-09 Zima to najlepsza pora na przebadanie gleby - rozmowa z Marią Krzeszowską i Bogusławem Adamczukiem z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2021-01-02 Rok 2020 z perspektywy ARiMR - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2020-12-19 Choinka po świętach, czyli jak przygotować drzewko do posadzenia na wiosnę - rozmowa z projektantką ogrodów, Anną Bielecką

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-12-12 Pomoc dla producentów trzody chlewnej którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19 - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-12-05 PFRON przygotował broszurę dla tych, którzy mogą wnioskować o refundację składek - rozmowa z Grzegorzem Niećko z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-11-28 Późna jesień w sadzie - rozmowa z Piotrem Kurancem, specjalistą ds. ogrodnictwa w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-11-21 Jak pracuje KRUS w obecnej fazie pandemii - rozmowa z Grzegorzem Niećko z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-11-14 Jak przechowywać miód - rozmowa z Henrykiem Skowronem, głównym specjalistą ds. pszczelarstwa w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-11-07 „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-10-31 Trwa nabór wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-10-24 Relacja ze  zorganizowanej 16 października w Lublinie konferencji  „Cyfryzacja ARiMR”

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-10-10 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-10-03 Powszechny Spis Rolny 2020 - rozmowa z Elżbietą Łoś z Urzędu Statystycznego w Lublinie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-09-26 Podsumowanie zbiorów miodu w 2020 r. - rozmowa z Henrykiem Skowronem, głównym specjalistą ds. pszczelarstwa w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-09-19 Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-09-12 W niedzielę 13 września w sanktuarium w Krasnobrodzie obędzie się Diecezjalne Święto Plonów - rozmowa diecezjalnym duszpasterzem rolników, ks. Józefem Bednarskim

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-09-05  Od 9 do 30 września ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-06-27  Bezpieczna praca latem - rozmowa z Patrycją Sałustowicz z lubelskiego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-06-20 Trwa Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020 ph. „Chroniąc rośliny, chronisz życie”, ogłoszony Rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych   - rozmowa z Leszkiem Jaremkiem, starszym specjalistą ds. produkcji roślinnej w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-06-13 Odpoczywajmy na polskiej wsi - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-06-07 Wkrótce w Brukseli zapadną ważne decyzje dotyczące rolnictwa - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2020-05-30  Wydłużone terminy naborów wniosków o dofinansowania do uzyskania środków z działań „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”   - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

 


2020-05-23  Zatrudnianie cudzoziemców przy pracach sezonowych - rozmowa z Patrycją Sałustowicz z lubelskiego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

 


2020-05-16 Nabożeństwo poświęcenia pól  - rozmowa z ks. Józefem Bednarskim, duszpasterzem rolników w  Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-05-09 Maj w pasiece  - rozmowa z Henrykiem Skowronem, głównym specjalistą ds. pszczelarstwa w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-05-02  Wydłużone terminy naborów wniosków o dofinansowania  - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-04-25 Główne założenia tarczy antykryzysowej dla rolnictwa - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-04-18 Jak uprawiać ziemię, aby traciła jak najmniej wilgoci – rozmowa z Bogusławem Adamczukiem z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-04-04  Jak się chronić przed zarażeniem koronawirusem w gospodarstwie rolnym? - rozmowa z Patrycją Józefowicz z lubelskiego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-03-21 Funkcjonowanie KRUS-u i ARiMR w związku z epidemią koronawirusa - rozmowa z Patrycją Józefowicz i Krzysztofem Gałaszkiewiczem

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-03-14 Nawożenie roślin doniczkowych wiosną - rozmowa z Grażyną Bondyrą z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-03-07 Aktualne działania realizowane przez ARiMR w zakresie możliwości uzyskania wsparcia z PROW 2014-2020 - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-02-29 Masowo giną pszczoły  - rozmowa z Henrykiem Skowronem, głównym specjalistą ds. pszczelarstwa w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-02-22 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wysyła deklaracje podatkowe PIT za 2019 r. - rozmowa z Patrycją Józefowicz z lubelskiego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2020-02-15 Rolnicy mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-02-01  Praktyczne porady dla tych, którzy chcą założyć pasiekę  - rozmowa z Henrykiem Skowronem, głównym specjalistą ds. pszczelarstwa w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie
 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-01-25  Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2020-01-18 Zima to najlepsza pora na przebadanie gleby - rozmowa z Marią Krzeszowską i Bogusławem Adamczukiem z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

 


2020-01-12 Plany rządu wobec polskiego rolnictwa w roku 2020 - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2020-01-04 Rok 2019 z perspektywy polskiego rolnictwa - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2019-12-28 Rok 2019 z perspektywy ARiMR - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-12-14 Choinka po świętach, czyli jak przygotować drzewko do posadzenia na wiosnę - rozmowa z projektantką ogrodów, Anną Bielecką

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2019-12-10 Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" - rozmowa z Teresą Pamułą, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2019-11-30 Aktualności z KRUS-u - rozmowa z Patrycją Józefowicz z lubelskiego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


 2019-11-23 Rolnicy i ich małżonkowie mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na tzw. małe przetwórstwo. Wnioski można składać  do 20 grudnia 2019 r - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-11-16 Do 29 listopada został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych -  rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2019-11-09 Jak zabezpieczyć rośliny przed zimowym mrozem i wiatrem - rozmowa z projektantką ogrodów, Anną Bielecką
 

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2019-10-26 Jesień - dobry czas na sadzenie i dosadzanie - rozmowa z projektantką ogrodów, Anną Bielecką

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2019-10-19 Posezonowa konserwacja maszyn i narzędzi rolniczych - rozmowa z Markiem Maziarczykiem z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie
 

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2019-10-12 Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - rozmowa z Patrycją Józefowicz z lubelskiego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-10-05  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi -  rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-09-28 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego -  rozmowa z posłem Jarosławem Sachajko, przewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-09-21  Do 31 grudnia 2019 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy -  rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-09-14  Konferencje "Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich z ARiMR", które odbędą się 19 września w Hrubieszowie i 20 września w Sitnie -  rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


 

2019-09-07 Rolnicy dziękują Panu Bogu za zbiory podczas dożynek - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2019-06-29 Dzień Otwartych Drzwi w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  - rozmowa z Wiesławem Orzędowskim, dyrektorem LODR 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-06-22 Wypadki w rolnictwie - rozmowa z Patrycją Józefowicz z lubelskiego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2019-06-15 - Pomoc dla młodych rolników - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2019-06-08 Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2019 r. oraz jednorazowe świadczenie pieniężne - rozmowa z Patrycją Józefowicz, Rzecznik Prasową Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w województwie lubelskim

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-06-01 - Powstanie ARiMR - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-05-18 Podsumowanie 25-lecia ARiMR -  rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-05-11  Maj w pasiece  - rozmowa z Henrykiem Skowronem, głównym specjalistą ds. pszczelarstwa w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-05-04  Wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarach a, b, c - rozmowa z Teresą Pamułą, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-04-13 Pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” - rozmowa z Teresą Pamułą, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-04-06 Wnioski o turnusy rehabilitacyjne z KRUS - rozmowa z Patrycją Józefowicz, Rzecznikiem Prasowym Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w województwie lubelskim

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-03-30   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski w województwie lubelskim - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-03-23  eWniosekPlus - forma ubiegania się o dopłaty bezpośrednie - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-03-16  XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – rozmowa z Patrycją Józefowicz, Rzecznikiem Prasowym Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-03-09  Tzw. "Piątka Kaczyńskiego",  rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-03-02  Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, rozmowa z Patrycją Józefowicz, Rzecznikiem Prasowym Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w województwie lubelskim

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-02-23  Oświadczenia o dopłaty bezpośrednie za 2019 rok - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-02-16 Deklaracje podatkowe od KRUS, rozmowa z Patrycją Józefowicz, Rzecznikiem Prasowym Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-02-09  Jak założyć pasiekę?  - rozmowa z Henrykiem Skowronem, głównym specjalistą ds. pszczelarstwa w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-02-02  Program ograniczający stosowanie azotanów - rozmowa z Krzysztofem Pilipem, kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-01-26 Plany KRUS na 2019, rozmowa z Patrycją Józefowicz, Rzecznikiem Prasowym Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w województwie lubelskim

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-01-19 Harmonogram 2019 - planowane nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020 oraz nabór wniosków na małe przetwórstwo - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-01-12 Wybrane plany rządu wobec rolnictwa na rok 2019 - rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loadingŁaduję odtwarzacz...


2019-01-05 Obowiązki ciążące na rolnikach w związku z nową ustawą Prawo wodne - rozmowa z Marią Krzeszowską i Leszkiem Jaremkiem z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-12-29 Rok 2018 w polskim rolnictwie podsumowuje senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2018-12-22 Aktualności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rozmowa z Patrycją Józefowicz, Rzecznikiem Prasowym Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-12-15 Zmiany w tworzeniu i funkcjonowaniu kół gospodyń wiejskich - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-12-08  E-zwolnienia - rozmowa z Patrycją Józefowicz, Rzecznikiem Prasowym Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-12-01 Aktualnie przyjmowane przez ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na tworzenie grup producentów i organizacji producentów - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-11-24 Nowe obowiązki ciążące na rolnikach w związku z nową ustawą Prawo wodne - rozmowa z Marią Krzeszowską i Leszkiem Jaremkiem z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-11-17 Aktualnie przyjmowane wnioski przez ARiMR - rozmowa z Teresą Pamułą, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2018-11-10 Konserwacja maszyn i narzędzi rolniczych na zimę - rozmowa z Jerzym Jaworem z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-11-03 Informacje z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-10-27 Aktualnie przyjmowane wnioski przez ARiMR - rozmowa z Teresą Pamułą, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-10-13 Aktualizacja kont rolników podanych do ARiMR - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-10-06 Podsumowane sezonu pszczelarskiego - rozmowa z Januszem Czuwarą, Prezesem Roztoczańskiego Związku Pszczelarzy

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-09-29 Gospodarstwo z Lubelszczyzny docenione podczas Ogólnokrajowego Konkursu "Gospodarstwo Rolne" - rozmowa z Patrycją Józefowicz, rzecznik prasową Oddziału  Regionalnego KRUS w Lublinie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-09-22 Wsparcie dla rolników inwestujących w przetwórstwo artykułów rolnych oraz pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...2018-09-15  Informacja dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - rozmowa z Patrycją Józefowicz, rzecznik prasową Oddziału  Regionalnego KRUS w Lublinie

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

 

 


2018-09-08 Plan dla wsi - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem,dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-06-26 XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie - rozmowa ze Sławomirem Plisem, dyrektorem LODR w Końskowoli

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-06-19 Dzień Otwartych Drzwi w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli na rok 2018 - rozmowa ze Sławomirem Plisem, dyrektorem LODR w Końskowoli

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-05-22  Przedłużony termin składania e-wniosków o dopłaty - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem,dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-05-15 Chrońmy pszczoły - rozmowa z prezesem Roztoczańskiego Związku Pszczelarzy Januszem Czuwarą

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-05-08  Mobilne punkty pomocy technicznej - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem,dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-04-17 Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku oraz ważna informacja dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - rozmowa z Dorotą Kukiełką, głównym specjalistą w placówce terenowej KRUS w Zamościu

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-04-10 Dzień otwarty w biurze powiatowym ARiMR w Zamościu - rozmowa z Marzeną Kniaziowską, zastępcą kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-04-03  Pierwsze tygodnie z aplikacją eWniosekPlus - rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem,dyrektorem lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-03-27 Zmiany w naborach na wybrane wnioski o dofinansowania, o które mogą starać się rolnicy - rozmowa z Krzysztofem Pilipem, p.o.kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-03-13 Wypadki przy pracy w rolnictwie   - rozmowa z Dorotą Kukiełką, głównym specjalistą w placówce terenowej KRUS w Zamościu
 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-03-06 Waloryzacja emerytur i rent rolniczych   - rozmowa z Dorotą Kukiełką, głównym specjalistą w placówce terenowej KRUS w Zamościu

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-02-27  Wersja demo wersji aplikacji eWniosekPlus - rozmowa z Marzeną Kniaziowską, zastępcą kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-02-20  Szkolenia z wypełniania e-wniosków - rozmowa z Marzeną Kniaziowską, zastępcą kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-02-13 Plany Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli na rok 2018 - rozmowa ze Sławomirem Plisem, dyrektorem LODR w Końskowoli

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-02-06 Gospodarstwa opiekuńcze - rozmowa ze Sławomirem Plisem, dyrektorem Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-01-30 Zadania  Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich  - rozmowa z Marzeną Maziarczyk głównym doradcą ds. rozwoju obszarów wiejskich  z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-01-23 Bezpieczeństwo w pracy rolnika  - rozmowa z Dorotą Kukiełką głównym specjalistą w placówce terenowej KRUS w Zamościu

loadingŁaduję odtwarzacz...


2018-01-16 Kampania obszarowa 2018 oraz  e-WniosekPlus  - rozmowa z Krzysztofem Pilipem, p.o.kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2018-01-09 Podsumowanie roku 2017 z perspektywy PZDR  - rozmowa z Krzysztofem Pilipem, p.o.kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

 


2018-01-01 Podsumowanie roku 2017 z perspektywy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i plany na rok 2018 - rozmowa z Patrycją Józefowicz, rzecznik prasową Oddziału  Regionalnego KRUS w Lublinie

loadingŁaduję odtwarzacz...

2017-12-18 Restrukturyzacja małych gospodarstw  - rozmowa z Renatą Gresztą z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2017-12-11 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich  - rozmowa z Renatą Gresztą z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...

 


2017-12-04 Premie dla młodych rolników - rozmowa z Renatą Gresztą z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2017-11-27 Możliwość pozyskania wsparcia na inwestycje związane z modernizacją gospodarstw rolnych - rozmowa z Renatą Gresztą z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2017-11-20 E-wnioski o dopłaty bezpośrednie - rozmowa z Renatą Gresztą z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2017-11-13 Wielorakie wsparcie dla rolników, świadczone przez  LODR w Końskowoli - rozmowa ze Sławomirem Plisem, dyrektorem Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

 

loadingŁaduję odtwarzacz...


2017-11-06 Integrowana Ochrona Roślin i Integrowana Produkcja Roślin - rozmowa z Jackiem Małysem doradcą  w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2017-10-30 Doroczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie - rozmowa Grażyną Różycką głównym doradcą ds. chowu i hodowli bydła w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i kuratorem wystawy

loadingŁaduję odtwarzacz...


2017-10-23 Jak ustrzec swoją hodowlę przed chorobą ASF - rozmowa z Grażyną Różycką głównym doradcą ds. chowu i hodowli bydła w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

loadingŁaduję odtwarzacz...


2017-10-16 Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników - rozmowa z Dorotą Kukiełką głównym specjalistą w placówce terenowej KRUS w Zamościu

loadingŁaduję odtwarzacz...


2017-10-06 Gdzie można skorzystać z porad Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego - rozmowa z Krzysztofem Pilipem, p.o.kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...


2017-10-02 Historia Ośrodka w Sitnie - rozmowa z Krzysztofem Pilipem, p.o.kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie

loadingŁaduję odtwarzacz...