Radiowy Klub Seniora

Radiowy Klub Seniora

 


To cykl audycji na antenie Katolickiego Radia Zamość emitowanych codziennie o godz. 8:40. Powtórki programu można wysłuchać o godz. 23:00.
 
RKS to miejsce przyjazne dla seniorów, w którym możliwa jest integracja osób starszych.

W cyklu 28 audycji poruszane będą najważniejsze zagadnienia związane z zachęcaniem seniorów do aktywności i promujących ideę solidarności międzypokoleniowej. Audycje prowadzone będą przez osoby starsze, natomiast do grona rozmówców zaproszeni będą eksperci z dziedziny medycyny, socjologii, psychologii, ekonomii i polityki społecznej, a także osób czynnie działających na rzecz środowiska seniorów.
 
Tematy poruszane w audycjach mają pokazać m.in. sposób na aktywne życie osób starszych. Podane zostaną pozytywne przykłady korzystania z różnych form spędzania czasu, począwszy od podnoszenia poziomu wiedzy do aktywności fizycznej.

Radiowy Klub Seniora odpowiada w głównej mierze na problem niewystarczającej liczby miejsc przyjaznych osobom starszym. Nie zabraknie ciekawych gości, którzy podzielą się swoimi pasjami i przeżywaniem złotej jesieni życia.

ARCHIWALNE AUDYCJE:

1. 20.11.2017 Zdumieni nad starością – abp Wacław Depo

loadingŁaduję odtwarzacz...

2. 21.11.2017 Koła Gospodyń Wiejskich miejscem zaangażowania i spełniania się seniorów na przykładzie KGW Skokówka
loadingŁaduję odtwarzacz...

3. 22.11.2017 Aktywne życie seniorów – Dzienny Dom Senior Wigor cz. 1
loadingŁaduję odtwarzacz...

4. 23.11.2017 Aktywne życie seniorów – Dzienny Dom Senior Wigor cz. 2
loadingŁaduję odtwarzacz...
5. 24.11.2017 Mały Informator Seniora – Zofia Piłat
loadingŁaduję odtwarzacz...

6. 25.11.2017 Himalajski Tygrys - Ryszard Pawłowski
loadingŁaduję odtwarzacz...

7. 26.11.2017 Marian Szewera – pedagog, muzyk, juror
loadingŁaduję odtwarzacz...

8. 27.11.2017 Wysiedlenie Skierbieszowa i okolic cz. 1
loadingŁaduję odtwarzacz...

9. 28.11.2017 Wysiedlenie Skierbieszowa i okolic cz. 2
loadingŁaduję odtwarzacz...

10. 29.11.2017 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie – Bożena Zdybel, kier. Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
loadingŁaduję odtwarzacz...

11. 30.11.2017 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie – Jadwiga Nowak, psycholog
loadingŁaduję odtwarzacz...

12. 01.12.2017 Szacunek i godność osoby starszej – DPS Krasnobród Alicja Olszewska, starszy opiekun
loadingŁaduję odtwarzacz...

13. 02.12.2017 Ewangelizacja jako pasja – Elżbieta Borowiec cz. 1 (Legion Maryi)
loadingŁaduję odtwarzacz...

14. 03.12.2017 Ewangelizacja jako pasja – Elżbieta Borowiec cz. 2 (Legion Maryi)
loadingŁaduję odtwarzacz...

15. 04.12.2107 Rehabilitacja osób starszych
loadingŁaduję odtwarzacz...

16. 05.12.2017 Senior Gustaw Dragan kocha muzykę i śpiew. Kościelny
loadingŁaduję odtwarzacz...
17. 06.12.2017 Anioły DPS-u. Pielęgniarka Małgorzata Mazurek. DPS Krasnobród
loadingŁaduję odtwarzacz...

18. 07.12.2017 Zadania pracownika socjalnego w pracy z seniorem Monika Borek
loadingŁaduję odtwarzacz...

19. 08.12.2017 Opieka socjalna i terapeutyczna w DPS: Alina Zaśko i Danuta Dobek
loadingŁaduję odtwarzacz...

20. 09.12.2017 Zajęcia terapeutyczne dla osób w podeszłym wieku
loadingŁaduję odtwarzacz...

21. 10.12.2017 Życie w DPS – Zbigniew Ćwik
loadingŁaduję odtwarzacz...

22. 11.12.2017 Starość nie jest chorobą – s. Lidia cz. 1
loadingŁaduję odtwarzacz...

23. 12.12.2017 Piękne umieranie – s. Lidia cz. 2
loadingŁaduję odtwarzacz...

24. 13.12.2017 Starość w duchu wiary – s. Lidia cz. 3
loadingŁaduję odtwarzacz...

25. 14.12.2017 Senior strażak płk Mieczysław Skiba cz. 1
loadingŁaduję odtwarzacz...

26. 15.12.2017 Senior strażak płk Mieczysław Skiba cz. 1
loadingŁaduję odtwarzacz...

27. 16.12.2017 Wysiedlenia na Zamojszczyźnie – Stanisława Lubaś
loadingŁaduję odtwarzacz...

28. 17.12.2017 Działalność DPS Krasnobród – Bożena Ożga
loadingŁaduję odtwarzacz...