ŚZŻAK Okreg Zamość - Komunikat prasowy

  • 10.06.2019, 13:27 (aktualizacja 10.06.2019, 13:53)
  • Informacja nadesłana
ŚZŻAK Okreg Zamość - Komunikat prasowy
Uprzejmie informujemy, iż dnia 3 czerwca r. w Klubie Batalionowym przy ul Marszałka J. Piłsudskiego w Zamościu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie zorganizowanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość X, Jubileuszowej Edycji Konkursu Historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” pod Patronatem Honorowym Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - JE ks. bp dra Mariana Rojka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Ministra Jana Józef Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty - Teresy Misiuk. X Edycję konkursu historycznego współfinansował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zasadniczymi celami organizowanego od 2010 r. konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego  Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

 

W tegorocznej edycji do konkursu przystąpiło 19 szkół z terenu działania ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski). Wśród złożonych prac 22 należały do uczestników z 11 szkół podstawowych, 2 prace do uczestników z 2 szkół gimnazjalnych a 8 prac do uczestników z 6 szkół ponadgimnazjalnych. W sumie wpłynęły 32 prace.

 

Łącznie 32 uczestników konkursu, reprezentowało: Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, Szkołę Podstawową Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, Katolicką Szkołę Podstawową im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu, Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi, Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Bodaczowie, Szkołę Podstawową im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Zespół Szkół Publicznych w Suścu, Szkołę Podstawową Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu, Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, Bursę Międzyszkolną Nr 2 w Zamościu, Zespół Szkół w Krasnobrodzie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

 

 

Dnia 24.05. br. w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

 

Przewodnicząca Komisji:

mgr Monika Żur –Dyrektor Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

 

Nauczyciele - przedstawiciele szkół:

Pani Irena Staroń – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu,

Pani Elżbieta Działa – Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,

Pani Elżbieta Zub – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach,

Pani Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Szczebrzeszynie,

Pani Ewa Kowalewska – nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,

Pani Agnieszka Piątek - nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu,

Pani Monika Rebizant-Siwiło – nauczyciel z Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.

 

Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość:

Pan Jerzy Blicharz – członek Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość w Biłgoraju,

Pan Zbigniew Mazurek – członek Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość w Zamościu.

 

W/w komisja dokonała oceny prac i wybrała zwycięzców konkursu.

Uroczyste rozstrzygniecie konkursu tj. ogłoszenie jego wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów, także ich opiekunów, Dyrektorów szkół i członków komisji konkursowej rozpoczęło się dnia 3 czerwca o godz. 10.45 złożeniem kwiatów przez delegacje uczestników przy pomnikach Marszałka Józefa Piłsudskiego i Ofiar Faszyzmu w Zamościu. Następnie uczestnicy przeszli na salę koncertową Klubu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości, wprowadzono poczet sztandarowy ŚZŻAK Okręg Zamość pod dowództwem porucznika Andrzeja Jaroszyńskiego- Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z i odśpiewano hymn narodowy.

Gości powitała prowadząca uroczystość Kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu - Pani Agnieszka Biernacka. W imieniu organizatora konkursu natomiast głos zabrał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, który przedstawiając efekty tegorocznej, X już edycji konkursu podziękował za pomoc w jego organizacji Patronom Honorowym, Dyrektorom szkół, Nauczycielom, członkom Związku w tym Weteranom AK, tj. wszystkim tym, którzy od lat popierają ww. inicjatywę i przyczyniają się do uświetnienia konkursu. Prezes pogratulował także uczniom - uczestnikom konkursu wysokiego poziomu prac i podziękował im za decyzję o wzięciu udziału w tym specyficznym, ambitnym konkursie.

Prezes S. Zawiślak podziękował także mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o naszym konkursie historycznym oraz innych inicjatywach i działaniach podejmowanych przez ŚZŻAK O/Zamość. Zaprosił także wszystkich na przyszłoroczną edycję konkursu.

 

W dalszej części uroczystości Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Wiceprezesem Andrzejem Jaroszyńskim, członkiem Związku- Kombatantem kpt. Józefem Łabą wręczyli przyznane przez Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość Medale za Zasługi na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, które  otrzymali:

 

·      Elżbieta Widyma – Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

·      Elżbieta Okoń – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

·      Maria Dworzycka – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach

·      Irmina Czubara – Szady - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu

·      Katarzyna Skrzypek - Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu

·      Agnieszka Oseła – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu

·      Aleksandra Kusztykiewicz – nauczyciel z  Samorządowego Zespołu w Józefowie

·      Barbara Krawczyk - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie

·      Stanisław Kowalczyk - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie

 

Po dekoracjach miał miejsce spektakl pt. „Czuwam” w wykonaniu kadetów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu.

 

Następnie Starszy Wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie – Pani Barbara Krawczyk ogłosiła wyniki konkursu i nastąpiło wręczenie dyplomów oraz nagród jego uczestnikom. W konkursie przewidziano następujące nagrody: Mini dron DJI Tello, Aparat Fujifilm Instax Mini 9 wraz z podwójnym opakowaniem  filmów, słuchawki bezprzewodowe i power banki.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac w/w komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

 

W kategorii szkół podstawowych:

 

I miejsce  -  Anna Skrzypik   -  Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

II miejsce – Kinga Rosińska – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

III miejsce – Gabriela Kiryluk – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

 

Wyróżnienia:

 

Rafał Krawczyk - Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Weronika Herc - Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Martyna Teterycz – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Wojciech Borys - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Paweł Mróz - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Maria Jachtoma - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Aleksandra Filipiuk – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,

Anna Prystupa – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

Marta Prystupa – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

Dawid Duda - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,

Miłosz Obszyński - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,

Szymon Węgrzyn - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,

Aleksandra Szala - Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Julia Malec – Szkoła PodstawowaZespołu Szkół Publicznych w Suścu.

 

Podziękowania:

 

Victoria Kostrubiec - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Michał Cielniak - Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Matylda Chachler - Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Gabriel Bednarz - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Amelia Mazurek - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju.

 

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

 

I miejsce – Zofia Wieczerzańska – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

II miejsce – Oliwia Adamczuk – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.

 

 

W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:

 

I miejsce - Julia Semak - 10. Drużyna Harcerska „Traperski Krąg”,

II miejsce - Sandra  Kusiak  - I LO im. ONZ w Biłgoraju,

III miejsce - Gubała Aleksy - Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu.

 

Wyróżnienia:

 

Michał Pomazanka – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (LO),

Bartłomiej Kurantowicz  - Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Krasnobrodzie,

Jakub Olech - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie (LO),

Amelia Stręciwilk -  Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,

Kamila Bednarz - I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.       

 

Ponadto wszystkim uczniom i ich opiekunom a także Dyrekcjom Szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy.

 

 

Pamiątkowe dyplomy otrzymali:

 

Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:

Małgorzata Magryta - Szkoła Podstawowa  im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

Zbigniew Budzyński – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

Bożena Wolańczuk - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach,

Joanna Jastrzębska – Droździel - Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Waldemar Wolanin – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

dr Krzysztof Klikicki - Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,

Wiesława Martyniuk – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

Małgorzata Kociuba – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,

Dorota Czarny – Szkoła Podstawowa  im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Anna Rojek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

Anna Wołoszyn - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju,

Krystyna Król - Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

Agnieszka Jałowicka - Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,

Teresa Czaporowska – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju,

Małgorzata Kitka – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu,

Jolanta Kurantowicz – Zespół Szkół w Krasnobrodzie,

Iwona Snopek - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie (LO),

Anna Sadowska - Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,

Anna Danilczuk – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (LO),

 

Dyrektorzy szkół:

 

Grażyna Ciastoch - Szkoła Podstawowa  im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

Piotr Zdrojko – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

Anna Woś - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach,

Maria Mołdoch - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Ksiądz Mariusz Skakuj - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Agnieszka Herc - Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,

Andrzej Pachla - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

Barbara Rokosz - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,

Krystyna Ptak - Szkoła Podstawowa  im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Janusz Kiecana – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

Marian Kurzyna - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju,

Krystyna Król - Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

Elżbieta Widyma  - Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,

Marian Klecha - I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju,

Waldemar Leszczyński - Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu,

Elżbieta Działa – Zespół Szkół w Krasnobrodzie,

Anna Derkacz – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie,

Adam Balicki – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

 

Łącznie rozdano 82 okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

 

Nagrody rzeczowe i dyplomy podobnie wręczali: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por Andrzej Jaroszyński oraz członek Związku Kombatant – kpt Józef Łaba.

 

Następnie, po ogłoszeniu wyników organizatorzy zaprosili uczestników uroczystości na  poczęstunek.

 

W uroczystości obok ww. udział wzięli także: reprezentujący Biskupa diecezjalnego dr Mariana Rojka Ks. dr Michał Maciołek  - Kanclerz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Barbara Krawczyk – Starszy Wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie- reprezentująca Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk , Harcmistrz Anna Rojek – Komendant Hufca Tomaszowskiego Związku Harcerstwa Polskiego,liczni przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość m.in.: Członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Z, Prezesi Kół Rejonowych, członkowie Komisji Konkursowej, Dyrektorzy i nauczyciele,  rodzice, opiekunowie, instruktorzy i uczniowie.

 

 

W załączeniu przesyłamy zdjęcia z konkursu ze zgodą na ich publikację (pełna galeria zdjeć  https://akzamosc.pl/2019/06/08/final-x-edycji-konkursu-historycznego-historia-mojej-malej-ojczyzny-wspomnienia-o-zolnierzach-szp-zwz-ak-inspektoratu-zamosc-oraz-ich-powojenne-losy-relacja-zdjecia/   )

 

       

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                 Sekretariat Światowego

                                                                                                    Związku Żołnierzy

                                                                                           Armii Krajowej Okręg Zamość

 

Informacja nadesłana

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.radiozamosc.pl. Katolickie Radio Zamość z siedzibą w Zamościu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe