Fundusz Sprawiedliwości: Pomoc ma moc

 

 

Zapraszamy do słuchania cyklu audycji realizowanego wspólnie z Funduszem Sprawiedliwości "Fundusz Sprawiedliwości: pomoc ma moc" na antenie Katolickiego Radia Zamość. Audycje zawierają treści informacyjne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

"Fundusz Sprawiedliwości: pomoc ma moc" - w każdy wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 13.45, powtórki o godz. 23:35.

 

Audycja 1. 15.02.2022 r. godz. 13:45

W audycji rozmawiamy o różnych rodzajach przemocy. Wyjaśniamy również, jaka jest różnica pomiędzy przemocą, a agresją.
Ekspert: Regina Strulak, psycholog.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 2. 15.02.2022 r. godz. 13:48

Agresja słowna to też przemoc. W audycji wyjaśniamy, kiedy mamy do czynienia z agresją słowną.
Ekspert: Regina Strulak, psycholog.

loadingŁaduję odtwarzacz...

Audycja 3. 16.02.2022 r. godz. 13:45

W audycji przedstawiamy, co w zakresie ochrony dzieci zmieniła tzw. ustawa antyprzemocowa.
Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 4. 16.02.2022 r. godz. 13:48

W audycji rozmawiamy o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy wobec małoletnich.
Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 5. 18.02.2022 r. godz. 13:45

W związku z rozpoczynającym się Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem rozmawiamy o tym, co jest celem prowadzonych w jego trakcie działań.
Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 6. 18.02.2022 r. godz. 13:48

W audycji rozmawiamy dotychczasowych działaniach Funduszu Sprawiedliwości.
Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 7. 21.02.2022 r. godz. 12:15

W audycji rozmawiamy o tym, czy i jak Fundusz Sprawiedliwości pomaga małoletnim.
Ekspert: Marta Grabek-Niekraszewicz, psycholog z Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 8. 21.02.2022 r. godz. 12:18

Tematem audycji są procedury udzielania pomocy małoletnim w Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Ekspert: Marta Grabek-Niekraszewicz, psycholog z Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 9. 22.02.2022 r. godz. 13:45

Temat audycji to różne formy przemocy wobec najmłodszych.
Ekspert: Dr Piotr Kwiatkowski, psycholog i psychoterapeuta.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 10. 22.02.2022 r. godz. 13:48

W audycji rozmawiamy o przemocy wobec najmłodszych, również o przemocy rówieśniczej.
Ekspert: Dr Piotr Kwiatkowski, psycholog i psychoterapeuta.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 11. 23.02.2022 r. godz. 13:45

Tak samo jak dorośli, dzieci mają swoje prawa. Wyjaśniamy ich podstawowe punkty.
Ekspert:Petros Tovmasyan, prezes fundacji Klaster Innowacji Społecznych.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 12. 23.02.2022 r. godz. 13:48

Prawa dziecka i ich naruszanie.
Ekspert: Petros Tovmasyan, prezes fundacji Klaster Innowacji Społecznych.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 13. 24.02.2022 r. godz. 13:45

Jedną z najczęstszych form przemocy jest przemoc domowa.
Ekspert: Adam Romanowicz, pracownik OPPP  w Białymstoku.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 14. 24.02.2022 r. godz. 13:48

W przypadkach przemocy w rodzinie bywa tak, że rodzic staje się katem.
Ekspert: Adam Romanowicz, pracownik OPPP  w Białymstoku.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 15. 25.02.2022 r. godz. 13:45

W audycji rozmawiamy o dzieciach, które stały się ofiarami przemocy domowej.
Ekspert: Hanna Szycht, pracownik OPPP.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 16. 25.02.2022 r. godz. 13:48

Temat audycji to pomoc dzieciom, które stały się ofiarami przemocy domowej.
Ekspert: Hanna Szycht, pracownik OPPP.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 17. 1.03.2022 r. godz. 13:45

Co zrobić w sytuacji, w której stajemy się świadkiem przemocy wobec małoletnich?
Ekspert: Małgorzata Owczarska, koordynatorka OPPP w Skierniewicach.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 18. 1.03.2022 r. godz. 13:48

W audycji rozmawiamy o procesie odpowiedniego zgłaszania przemocy wobec małoletnich.
Ekspert: Małgorzata Owczarska, koordynatorka OPPP w Skierniewicach.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 19. 2.03.2022 r. godz. 13:45

Niealimentacja również jest przestępstwem.
Ekspert: Marzena Affeldt, Fundacja Dziecko w Centrum.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 20. 2.03.2022 r. godz. 13:48

Niealimentacja jako forma przemocy wobec dziecka.
Ekspert: Marzena Affeldt, Fundacja Dziecko w Centrum.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 21. 8.03.2022 r. godz. 13:45

Cyberprzestępczość - przestrzeń wirtualna, a realne czyny.
Ekspert: Mecenas Norbert Koleśnik, Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju społecznego GRONO.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 22. 8.03.2022 r. godz. 13:48

Cyberprzestępczość jako forma przemocy.
Ekspert: Mecenas Norbert Koleśnik, Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju społecznego GRONO.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 23. 9.03.2022 r. godz. 13:45

Cyberprzestępczość - czy to jest karalne?
Ekspert: Krystian Górniak, Stowarzyszenie Trampolina dla Polski Oddział w Zduńskiej Woli.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 24. 9.03.2022 r. godz. 13:48

Cyberprzestępczość - jeśli trzeba to gdzieś zgłosić, to gdzie i komu?
Ekspert: Krystian Górniak, Stowarzyszenie Trampolina dla Polski Oddział w Zduńskiej Woli.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 25. 15.03.2022 r. godz. 13:45

Czy aktywność fizyczna może zmniejszać agresję u małoletnich?
Ekspert: Marcin Nikiel, Stowarzyszenie Ecosport.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 26. 15.03.2022 r. godz. 13:48

Do zadań Funduszu Sprawiedliwości, oprócz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem należy również szeroka działalność informacyjna i profilaktyczna, dotycząca przeciwdziałaniu i zapobieganiu przestępstwom zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży i dzieci.
Ekspert: Marcin Nikiel, Stowarzyszenie Ecosport.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 27. 16.03.2022 r. godz. 13:45

Jak uchronić dzieci przed przestępstwami w sieci?
Ekspert: Mateusz Węgrzyn, Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 28. 16.03.2022 r. godz. 13:48

Dzieci uczą się o bezpieczeństwie w sieci i zagrożeniach płynących z korzystania z internetu. Jakie efekty przynosi poruszanie tych wątków w edukacji?
Ekspert: Mateusz Węgrzyn, Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 29. 22.03.2022 r. godz. 13:45

Czy poprzez sport i różnego rodzaju działania sportowe można resocjalizować młodzież?
Ekspert: Artur Siódmiak, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 30. 22.03.2022 r. godz. 13:48

Poprzez liczne spotkania w ośrodkach wychowawczych, poprawczakach czy domach dziecka wolontariusze Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka przekazują młodym ludziom dobre wartości i kierują ich na dobrą drogę.
Ekspert: Artur Siódmiak, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 31. 23.03.2022 r. godz. 13:45

Przestępstwa wobec środowiska i klimatu również mają wpływ na społeczeństwo i też powodują, że można zostać pokrzywdzonym tym przestępstwem.
Ekspert: Artur Siódmiak, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 32. 23.03.2022 r. godz. 13:48

Fundusz Sprawiedliwości wspiera, np. poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które często są pierwszymi na miejscach wypadków czy klęsk żywiołowych.
Ekspert: Artur Siódmiak, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 33. 29.03.2022 r. godz. 13:45

Dzieci są często ofiarami przestępstw. W audycji mówimy o tym, jakie są objawy tego, że dziecko jest krzywdzone.
Ekspert: Ewelina Krzyżowska, psycholog, Stowarzyszenie Etoh w Częstochowie.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 34. 29.03.2022 r. godz. 13:48

Jakie objawy świadczące o tym, że dziecko jest krzywdzone występują najczęściej? Jak je rozpoznać?
Ekspert: Ewelina Krzyżowska, psycholog, Stowarzyszenie Etoh w Częstochowie.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 35. 30.03.2022 r. godz. 13:45

Gdy ofiarą przemocy jest mężczyzna – z jakimi formami przemocy najczęściej spotykają się mężczyźni.
Ekspert: Marta Grabek-Niekraszewicz, psycholog z Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych.

loadingŁaduję odtwarzacz...


Audycja 36. 30.03.2022 r. godz. 13:48

Gdy ofiarą przemocy jest mężczyzna – czy mężczyźni wstydzą się prosić o pomoc? Gdzie mogą szukać pomocy?
Ekspert: Marta Grabek-Niekraszewicz, psycholog z Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych.

loadingŁaduję odtwarzacz...